Federal Elektrik 1992 Yılında  Adapazarı’nda kuruldu. Kısa sürede büyüyerek dünyanın önde gelen Alçak Gerilim şalt Cihazları üreticileri arasında yerini aldı. 25. 000 msi kapalı alan olmak üzere toplam 40. 000 müzerinde yüzde yüz yerli sermaye ile kuruldu. 3250 çeşit ürün üretilmektedir. AG şalt malzemeleri ürün yelpazesinin %95’ ini üretir durumda olan Federal Elektrik, %5’ lik bölüm ile ilgili olarak AR-Ge çalışmalarına devam etmektedir.Kurumsallaşmadan teknolojiye kadar, her alandaki gelişimi takip etmesi ve uygulaması nedeniyle, ödülünü de pazarda 1. ve 2. sıralara yerleşerek almıştır. Federal Elektrik, alçak gerilimde bu pazardan pay alan ve 1.,2. sıralara yerleşen tek  Türk firmasıdır. Firma bünyesinde; Mekanik Ar- Ge, Elektronik Ar-Ge ve Elektrik Ar- Ge çalışmaları, üç ayrı birimde, birbirleri ile koordineli olarak  yürütülmektedir. Dünyanın en gelişmiş bilgisayar sistemleri ve CAD-CAM yazılımlarından olan Silicon Graphics ve Uni Graphics’in kullanıldığı Ar-Ge bölümünde üstün kaliteli ürünler konularında uzman ve deneyimli mühendisler ve tasarımcılar  tarafından bugünün ve yarının ihtiyaçlarına, geleceğin teknolojisiyleyanıt verecek şekilde tasarlanmakta ve üretime hazırlanmaktadır. Ar-Ge bölümünde tasarlanan ve biçimsel olarak son şeklini alan ürünlerin tüm parçaları prototip olarak Federal Elektrik bünyesinde üretilmektedir.Bilgisayar ortamında mekanik tasarımı hazırlanıp, kontak basıncı, 3boyutlu mekanizma tasarım ve tolerans simülasyonları yapılarak kontrol edilen ürünlerin önce prototipleri hazırlanmakta, gözle de bire birkontrolleri yapıldıktan sonra tasarımlar network vasıtasıyla kalıphanede bulunan Charmilles tel erezyon ve CNC tezgahlarına aktarılmakta vekalıpları hazırlanmaktadır. Kalıplar hazırlandıktan sonra ilk ürünler üretilmektedir. Bu parçalardan üretilen numuneler çeşitli çevresıcaklığında mekaniki (çekme, kopma, sertlik, sürtünme v.s.) ve elektriksel (kısa devre, termik ve manyetik açma v.s.) testlere tabi tutulmaktadır. Testleri başarıyla tamamlanan ürünler seri üretime hazır hale gelmektedir. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ürünler, kısa devre testleri de dahil olmak üzere çağdaş test sistemleri ile donatılmış laboratuarlarda modern test cihazları ile test edilmektedir. Federal Elektrik’te, kompakt tip devre kesiciler, 630A’ den 5000A’ e kadar açık tip şalterler, paket şalterler, sigortalı- sigortasız yük kesiciler, dikey yük ayırıcılar, NH bıçaklı sigortalar, otomatik sigortalar, kaçak akım koruma şalterleri, kontaktörler, kompanzasyon kontaktörleri, yüksek akım kontaktörleri, yarı iletken kontaktörler, tesisat kontaktörleri, termik röleler, kondansatörler, motor koruma şalterleri, ölçü aletleri, muhtelif ölçü ve kumanda röleleri ve reaktif güç kontrol röleleri, akım trafoları, güç analizörleri, aşırı akım röleleri, dağıtımpanoları, bara sistemleri, çok tarifeli elektronik elektrik sayaçları, kombi sayaçlar, gaz ve su sayaçları üretilmektedir. Ayrıca Türkiye VagonSanayiine Elektrikli Otomatik Isıtma Sistemleri de üretilmektedir.Federal Elektrik, sistemli gelişimini 1994 yılında Uluslar arası Standartlara taşıyarak, ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluş içinde yer almıştır. I. Uluslar arası Teknoloji- Kalite ve Üretim Sistemleri kongresinde TS-EN 9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü’ne layık görülmüştür. Üretimin başlangıç noktasından sonuna kadar ki bütün proses, (hammadde ve mamul stoğundan, nihai ürün stoklarına varıncaya kadar) ERP yazılım programı ve barkodsistemi ile kontrol edilmektedir. Türkiye’ de kimsede yokken 1995 yılında kurulan ERP yazılımı ile ISO 9001 standardına uygun şekildeizlenebilirlik sağlanmakta ve depolardaki kayıt ve sayım hataları 0,5’ in altına düşmektedir. Ayrıca kağıt israfını önlemek amacıyla da tüm yazışmalar dijital ortamda yapılmaktadır. Eleman alımları; “İşe uygun eleman” prensibinden yola çıkarak 1995’ ten beri psikoteknik testlersonucunda yapılmaktadır. 6 aylık periyotlarla, 360° yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi tüm çalışanlarına uygulanmaktadır. Bunun neticesinde, çalışanların becerileri tespit edilerek, sürekli gelişimleri için gerekli eğitim programları oluşturulmaktadır..